Стоп булінг

2020 - 2021

План заходів протидії булінгу

ПЛАН ЗАХОДІВ,

СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ

БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В СШ №246 м.КИЄВА

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній тиждень серпня

Директор школи

Чуприна О.І.

2

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

3

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): · педагогічний персонал; · допоміжний персонал; · технічний персонал.

Вересень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

4

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційної скриньки для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

Практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники 1-11 класів

5

Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти

Вересень

Відповідальний за роботу сайту школи Мінченко П.В.

6

Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

7

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: · з вивчення учнівського колективу; · з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

8

Оновлення тематичного стенду

Протягом навчального року

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

9

Підготовка тематичних буклетів за участю старшокласників

Листопад

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

10

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування)

Листопад

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

11

Інформаційна акція для старшокласників

Грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

12

Виступ на загальношкільних батьківських зборах щодо профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі

Лютий

Директор школи Кузнецова Л.В., уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

13

Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходи реагування

28.10.2019

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

14

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

Директор школи Чуприна О.І., уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

15

Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

08.01.2020

Практичний психолог, соціальний педагог, залучені фахівці

16

Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу

За результатами кожної чверті

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування), практичний психолог, соціальний педагог

17

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій

Протягом навчального року

Практичний психолог, соціальний педагог

Робота з учнями

18

Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Протягом навчального року

Практичний психолог

19

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Класні керівники 1-4 класів

20

Тиждень толерантності

Листопад

ШРУС,

класні керівники 1-11 класів

21

День відкритих дверей у шкільного психолога

Листопад

Практичний психолог

22

Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство»

Грудень

ШРУС,

класні керівники 5-11 класів

23

Конкурс плакатів проти насильства «Шкільному боулінгу – ні!»

Березень

ШРУС,

Оленич Н.В.

24

Години відвертого спілкування:

«Ми всі різні, ми всі однакові» 1-4 класи

«Як довіряти та бути вдячним тому, хто поруч» 5-9 класи

«Кібербулінг. Який він?» 9-11 класи

«Ти знаєш, що ти людина?» 1-11 класи

Листопад

Березень

Травень

Класні керівники 1-11 класів

25

Акція «10 днів без насильства»

Грудень

ШРУС,

Класні крівники 1-11 класів

Оленич Н.В.

Робота з батьками

26

Тематичні зустрічі з батьківською громадськістю

Жовтень

Адміністрація школи

27

Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

28

Тематичні зустрічі з батьківською громадськістю в класах

Грудень

Класні керівники 1-11 класів

29

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Протягом навчального року

Практичний психолог, класні керівник 1-11 класів

30

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

1 раз на місяць

Уповноважений з прав дитини закладу освіти

31

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація закладу, колектив закладу

32

Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі

Грудень

Практичний психолог

33

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Грудень

Класні керівники 1-11 класів

34

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів

Лютий

Практичний психолог, соціальний педагог

35

Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

За потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

36

Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу

Травень- червень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)Порядок реагування на булінг

Порядок реагування

на доведені випадки булінгу (цькування) в СШ №246 м.Києва

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII“)

  1. В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків комісії, створеної у закладі освіти з розгляду випадків булінгу, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

  2. Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

  3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

  4. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування ).

  5. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення та підлягають адміністративному стягненню:

– Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(850 та 1700 гривень відповідно)або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

– Така ж поведінка,вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

– За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років,тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Порядок подання заяви проти булінгу СШ №246

Порядок подання та розгляду заяв
про випадки булінгу (цькування) у СШ №246 м.Києва

(відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набрав чинності 19.01.2019 року)

1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
2. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .
3. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
4. Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки боулінгу стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
5. Керівник закладу освіти розглядає звернення у визначений законодавством термін та видає наказ про проведення розслідування.
6. Для прийняття рішення за результатами розслідування  керівник закладу освіти створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає її засідання. До складу комісії входять директор школи, педагогічні працівники (у тому числі психолог), батьки постраждалого  та булера для прийняття рішення  за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.
7. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.
8. Якщо випадок цькування був одиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
9. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
10. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії
11. Здобувач освіти або інший учасник освітнього процесу, який постраждав від боулінгу, може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда – Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу

Заява булінга

ЗРАЗОК

 

Директору

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №246 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови

Чуприні О.І.

ПІБ заявника (повністю), вчителя, учня класу, батька, матері

Домашня адреса:

___________________________________

Контактний телефон:

___________________________________ЗАЯВА

Я, _____________________, інформую про випадок булінгу над учнем __________________________________________ з боку _______________________ або групи учнів:___________________ .

(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини)

До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).Дата Підпис

Scroll to top