ШМК вчителів природничих дисциплін

ШМК вчителів природничих дисциплін

Склад шкільної методичної комісії

  • Мозгова Людмила Пантелеївна – керівник
   • Спеціальність за дипломом: вчитель біології та географії
   • Предмет, який викладає: біологія, географія
   • Педагогічний стаж: – років
   • Рік попередньої атестації:
   • Клас, у якому викладає:
   • Кваліфікаційна категорія: вища
   • Педадогічне звання:

 

  • Песецька Валентина Іллівна
   • Спеціальність за дипломом: вчитель географії
   • Предмет, який викладає: географія
   • Педагогічний стаж: – років
   • Рік попередньої атестації:
   • Клас, у якому викладає:
   • Кваліфікаційна категорія: вища
   • Педадогічне звання: вчитель-методист

 

  • Савченко Юлія Миколаївна
   • Спеціальність за дипломом: вчитель географії та біології
   • Предмет, який викладає: географія, біологія
   • Педагогічний стаж: – роки
   • Рік попередньої атестації:
   • Клас, у якому викладає:
   • Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії
   • Педадогічне звання:

 

  • Іщенко Алла Анатоліївна
   • Спеціальність за дипломом: вчитель біології
   • Предмет, який викладає: біології
   • Педагогічний стаж: – роки
   • Рік попередньої атестації:
   • Клас, у якому викладає:
   • Кваліфікаційна категорія: вища
   • Педадогічне звання:

 

 • Дубравіна Ірина Борисівна
  • Спеціальність за дипломом: вчитель біології
  • Предмет, який викладає: біологія
  • Педагогічний стаж: – роки
  • Рік попередньої атестації:
  • Клас, у якому викладає:
  • Кваліфікаційна категорія: старший вчитель
  • Педадогічне звання:

 

Кожний учитель м/о працює над власною педагогічною проблемою, яку окреслює для себе на 5 років у межах міжатестаційного періоду:

 • Мозгова Л. П. Застосування знань біологічних понять для пояснення біологічних явищ у повсякденному житті. Значення біологічної освіти для сьогодення.
 • Песецька В. І. Інтерактивні та ігрові форми навчання на уроках географії.
 • Савченко Ю. М. Удосконалення нових методик контролю знань учнів на уроках географії.
 • Вареня Л. М. Розвиток пізнавальної самостійності та розумової активності при вивченні неорганічної хімії.
 • Іщенко А. А. Раціональне використання природних ресурсів та виховання бережливого ставлення до всього живого як унікальної частини біосфери.
 • Дубравіна І. Б. Організація індивідуальної роботи з учнями, що потребують додаткової уваги.
Scroll to top